Echipa

Parlamentarii Alianţei USR PLUS pentru judeţul Braşov

BENGA Tudor Vlad

Deputat

Membru în Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului

Email: tudor.benga@cdep.ro

Telefon: 0725 109 699

FB: https://www.facebook.com/TudorBengaUSR

ILIE Victor

Deputat

Membru în Comisia pentru buget, finanţe şi bănci

Supleant în Comisia juridică, de disciplină și imunități

Email: cabinet@victorilie.ro

Telefon: 0740 054 432

FB: https://www.facebook.com/Victor-Ilie-105060961213032

MIFTODE Marius Andrei

Deputat

Membru în Comisia pentru învăţământ

Membru al Delegaţiei României la OSCE PA

E-mail: andrei.miftode@cdep.ro

Telefon: 0749 177 508 

FB: https://www.facebook.com/AndreiMariusMiftode

DARĂU Ambrozie Irineu

Senator

Secretar al Comisiei pentru învăţământ, tineret şi sport

Membru în Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială

Email: irineu.darau@senat.ro

Telefon:

FB: https://www.facebook.com/irineu.darau/

Consilierii Alianţei USR PLUS din Consiliul Judeţean Braşov

SZENNER Zoltan-Huba

Vicepreședinte al Consiliului Judeţean Braşov

Email: zoltan.szenner@judbrasov.ro 

Telefon: 0268 419 281

FB: https://www.facebook.com/zoltan.szenner

JOLIFF Erwan Francois Michel Marie

Membru în Comisia nr.7 – pentru sănătate, protecţia copilului şi a persoanelor adulte

Email: ejoliff@gmail.com

FB: https://www.facebook.com/francezul.cobor/

AGACHE Aurel Dionisie

Secretar al Comisiei nr.2 – de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură

Email: aurel.agache@cjbrasov.ro 

FB: https://www.facebook.com/agacheaureldionisie

RAD Lucian

Preşedinte al Comisiei nr.6 – pentru relaţii internaţionale şi dezvoltare durabilăEmail: lucian.rad@cjbrasov.roFB: https://www.facebook.com/LucianRadAliantaUSRPLUS/

DOBRINOIU Dumitru Emanuel

Secretar al Comisiei nr.4 – pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, cultură şi culte

Email: dumitru.dobrinoiu@cjbrasov.ro 

FB: https://www.facebook.com/Emanuel-Dumitru-Dobrinoiu-101045451385409

IVAN-NUNVAILER Silviu

Preşedinte al Comisiei nr.8 – pentru sport, tineret, turism și servicii, protecția mediului, probleme ecologice și silvicultură 

Email: silviu.ivan.nunvailer@cjbrasov.ro

FB: https://www.facebook.com/Silviu.Ivan.Nunvailer.CJBv

Website: silviu-ivan-nunvailer.ro

STOIANOVICI Marius

Membru în Comisia nr.5 – pentru administraţie publică locală, juridic, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti

Email: marius.stoianovici@gmail.com

FB: https://www.facebook.com/Marius-Mihail-Stoianovici-101961084883893/

Ovidiu Paraschivescu

Membru în Comisia nr.1 – de studii, prognoze economico-sociale, buget,
finanţe

Email: ovidiu.paraschivescu@cjbrasov.ro 

FB: https://www.facebook.com/ovidiuparaschivescuUSRPLUS

Comisiile Consiliului Judeţean Braşov şi componenţa 

https://site.judbrasov.ro/upload/files/1614601691_Comisii%20martie%202021.pdf

Pagina de FB a consilierilor Alianţei USR PLUS din Consiliul Judeţean Braşov

https://www.facebook.com/CJBrasovUSRPLUS

Formular transmitere sesizări către grupul consilierilor Alianţei USR PLUS din Consiliul Judeţean Braşov

https://forms.gle/54GWPMagbNNoucwJ7

Primarii Alianţei USR PLUS din judeţul Braşov

COLIBAN Allen

Primar al municipiului Braşov

Email: allen.coliban@brasovcity.ro

Telefon: 0268 416 550 / 121

FB: https://www.facebook.com/AllenColibanUSR

ARHIRE Marian Eusebiu

Primar al comunei Sânpetru

Email: marian.arhire@primaria-sanpetru.ro

Telefon: 0785 204 142

FB: https://www.facebook.com/MarianArhireUSR

BERTEA Camelia

Primar al oraşului Victoria

Email: primaria.victoria@yahoo.com

Telefon: 0268 241 525

FB: https://www.facebook.com/BerteaCameliaUSR

Consilierii Alianţei USR PLUS din Consiliul Local al Municipiului Braşov

CORBU Ioan

Preşedinte al Comisiei nr. 1 pentru buget, finanţe, investiţii, studii, prognoze şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului Braşov

Membru în Comisia nr. 2 pentru organizarea şi dezvoltarea urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice şi conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură, rezervaţii naturale şi protecţia şi refacerea mediului înconjurător

Email: ioan.corbu@brasovcity.ro

FB: https://www.facebook.com/Ioan-Corbu-1122772901231514/

BOGHIU-SAMOILĂ Flavia Ramona

Viceprimar al municipiului Braşov

Membru în Comisia nr. 4 pentru activităţi ştiinţifice, social – culturale, muncă, familie, educative, sportive, agrement, tineret, religie, învăţământ, sănătate şi protecţie socială

Membru în Comisia nr. 6 pentru probleme de gospodărie comunală şi locativă, agricultură, cadastru, fond funciar şi registru agricol, fond forestier, servicii comunitare şi de utilitate publică

Email: flavia.boghiu@brasovcity.ro

FB: https://www.facebook.com/FlaviaBoghiuUSR/

CENŢIU Radu Alexandru

Membru în Comisia nr. 1 pentru buget, finanţe, investiţii, studii, prognoze şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului Braşov

Secretar al Comisiei nr. 3 pentru comerţ, turism, achiziţii publice, donaţii, situaţii de urgenţă, salvamont, evidenţa persoanelor

Email: radu.centiu@brasovcity.ro

FB: https://www.facebook.com/Cen%C8%9Biu-Radu-Alexandru-108072600802743

ROŞU Alexandru

Membru în Comisia nr. 3 pentru comerţ, turism, achiziţii publice, donaţii, situaţii de urgenţă, salvamont, evidenţa persoanelor

Preşedinte al Comisiei nr. 5 juridică şi administraţie publică locală, păstrarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor

Email: alexandru.rosu@brasovcity.ro

FB: https://www.facebook.com/alexandru.rosu.79

MORARU Beatrice Mihaela

Secretar al Comisiei nr. 4 pentru activităţi ştiinţifice, social – culturale, muncă, familie, educative, sportive, agrement, tineret, religie, învăţământ, sănătate şi protecţie socială

Membru în Comisia nr. 5 juridică şi administraţie publică locală, păstrarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor

Email: beatrice.moraru@brasovcity.ro

FB: https://www.facebook.com/Beatrice-Moraru-102939364785285/

GEREA Miruna Magdalena

Secretar al Comisiei nr. 2 pentru organizarea şi dezvoltarea urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice şi conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură, rezervaţii naturale şi protecţia şi refacerea mediului înconjurător

Email: miruna.gerea@brasovcity.ro

FB: https://www.facebook.com/miruna.costache.58

BORODA George

Membru în Comisia nr. 2 pentru organizarea şi dezvoltarea urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice şi conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură, rezervaţii naturale şi protecţia şi refacerea mediului înconjurător

Membru în Comisia nr. 7 de relaţii externe, studii europene, relaţii cu instituţii şi organisme internaţionale şi oraşe înfrăţite, cooperare sau asociere cu autorităţi, asociaţii, ori persoane fizice sau juridice din ţară şi străinătate, cetăţean de onoare, dezvoltare intercomunitară

Email: george.boroda@brasovcity.ro

FB: https://www.facebook.com/George.Boroda.USR/

BART Bogdan Dragoş

Membru în Comisia nr. 3 pentru comerţ, turism, achiziţii publice, donaţii, situaţii de urgenţă, salvamont, evidenţa persoanelor

Email: bogdan.bart@brasovcity.ro

FB: https://www.facebook.com/bogdan.bart.9

ONIGA Andrei Mihai

Membru în Comisia nr. 6 pentru probleme de gospodărie comunală şi locativă, agricultură, cadastru, fond funciar şi registru agricol, fond forestier, servicii comunitare şi de utilitate publică

Email: andrei.oniga@brasovcity.ro

FB: https://www.facebook.com/andreioniga.eu/

IFTIME Ciprian Mihai

Membru în Comisia nr. 1 pentru buget, finanţe, investiţii, studii, prognoze şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului Braşov

Preşedinte al Comisiei nr. 6 pentru probleme de gospodărie comunală şi locativă, agricultură, cadastru, fond funciar şi registru agricol, fond forestier, servicii comunitare şi de utilitate publică

Membru în Comisia nr. 7 de relaţii externe, studii europene, relaţii cu instituţii şi organisme internaţionale şi oraşe înfrăţite, cooperare sau asociere cu autorităţi, asociaţii, ori persoane fizice sau juridice din ţară şi străinătate, cetăţean de onoare, dezvoltare intercomunitară

Email: ciprian.iftime@brasovcity.ro

FB: https://www.facebook.com/ciprian.iftime.12

CRICAN Cezar

Membru în Comisia nr. 4 pentru activităţi ştiinţifice, social – culturale, muncă, familie, educative, sportive, agrement, tineret, religie, învăţământ, sănătate şi protecţie socială

Membru în Comisia nr. 7 de relaţii externe, studii europene, relaţii cu instituţii şi organisme internaţionale şi oraşe înfrăţite, cooperare sau asociere cu autorităţi, asociaţii, ori persoane fizice sau juridice din ţară şi străinătate, cetăţean de onoare, dezvoltare intercomunitară

Email: cezar.crican@brasovcity.ro

FB: https://www.facebook.com/CezarUSR/

STOICA Nicolae

Membru în Comisia nr. 2 pentru organizarea şi dezvoltarea urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice şi conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură, rezervaţii naturale şi protecţia şi refacerea mediului înconjurător

Membru în Comisia nr. 5 juridică şi administraţie publică locală, păstrarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor

Email: nicolae.stoica@brasovcity.ro

FB: https://www.facebook.com/stoica.nicolae.37

Componenţa Consiliului Local al municipiului Braşov

https://www.brasovcity.ro/ro/consiliul_local/componenta

Comisiile Consiliului Local al municipiului Braşov

https://www.brasovcity.ro/ro/consiliul_local/comisii

Formular transmitere sesizări către Primăria Braşov 

https://extranet.brasovcity.ro/Registratura/Documente/Petitie.aspx